Aplikacja OPEN ART

Aplikacja Open Art

Zleceniodawca: Fundacja Siódmy Zmysł
Zdjęcia: 1 dzień na planie
Montaż filmu: 2 tygodnie
Cel filmu: przybliżenie aplikacji Open Art

 

Aplikacja Open Art służy do zwiedzania muzeów przez osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Dzięki niej, za pomocą tabletu można usłyszeć lub zobaczyć opisy eksponatów oraz przestrzeni muzealnej.  Realizacja filmu wraz z uzgodnieniami zajęła około miesiąca. Na planie zdjęciowym pojawiły się osoby bezpośrednio tworzące aplikację oraz pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK w Krakowie. Najwięcej czasu zajęło nakręcenie początkowej sceny, gdzie po kolei każda z osób występujących na filmie miała powiedzieć jedno zdanie. By nakręcić za jednym razem całą scenę, potrzeba było wielu powtórzeń. 

Ujęcia z filmu